Svenska English German

Vad angriper mitt hus?

Bakterier, mögel- och svampsporer finns mer eller mindre överallt omkring oss. På uppfuktade ytor inleder dessa skadegörare genast sina attacker.

Nu är det viktigt att snarast sätta stopp för denna pågående aktivitet annars kan den utveckla sig till allvarliga hälsoproblem. Görs inget tar en naturlig nedbrytningsprocess sin början och eländet med olika mögelsorter drar igång. Det finns även en risk för att giftigt mögel kan bildas.

Det räcker inte att bara tvätta ytan så att den ser ren ut. Om du använder ett rengöringsmedel så har du bara tvättat bort den ytliga delen.

För att du ska slippa att den gamla svampkroppen kommer tillbaka så måste du också avdöda hyferna (rötterna). Annars börjar det snart att växa igen. För att du ska vara säker på allt dör så ska du använda ett medel med avdödande effekt och som med fördel även innehåller tensider för att få ytan visuellt ren. Eftersom luften är full av sporer och bakterier så kommer det att landa nya sporer på ytan som snabbt vill börja växa. Det är därför viktigt att du lägger på ett ytskydd för att slippa att sporerna kan få fäste och därmed få en fin yta under lång tid framöver.


Ett medel typ "BioComb Ren Fasad" innehåller allt som du behöver för att få en fasad som både är ren från mikroorganismer, och som ser fräsch och ny ut.