Svenska English German
Spolarvätska koncentrat


 

Spolarvätska är en högkoncentrerad produkt med låg fryspunkt och med tillsats av tensider för effektiv rengöring av vindrutan. Produkten har en mild lukt och lämnar ingen film på rutan.
 
Ca -65 grader.
1:1 -25 -30°
1:2 -17 -20°