English Engelska Tyska
Mikro VS


 

Egenskaper
Mikro VS är ett mikro tvättmedel med förstärkt
rengöringseffekt på asfalt, särskilt vid låga temperaturer. Detta innebär att det innehåller lösningsmedel som med hjälp av emulgatorer har bundits till vatten på ett mycket speciellt sätt. Resultatet blir en produkt med både lösningsmedlets och vattnets egenskaper samtidigt.

Användning
Mikro VS är särskilt lämplig att använda som ersättare för enbart lösningsmedelsbaserad avfettning. Möjligheten att rengöra våt yta innebär en rationellare arbetsmetod. Den lägre förbrukningen medför en bättre ekonomi och miljö.
Sprutas på med lågt tryck, låt verka 2-5minuter och skölj sedan rikligt med vatten.

Dosering
Produkten skall användas utspädd. Spädning beror på nedsmutsningsgrad
10-50% medel rekommenderas.

Förpacknings storlekar
5 liters dunk