Svenska English German
Insekter i luften, i byggnader, i och på marken.


Det finns många olika skalbaggar som angriper virke. Strimmig och Envis Trägnagare samt Husbocken är några av dem.

 
En del angriper splintveden medan andra gräver djupa gångar i veden. Skalbaggarnas larver kan leva inne i veden upp till 10 år innan den förpuppas och flyger ut. Ett flykthål bildas i virket samt små ”borrmjölshögar” under dessa hål. Detta är i regel de enda tecknen man ser när man haft eller har ett angrepp av insekter. Ofta uppträder insekterna i virke som är skadat av rötsvamp.

 

 
Hästmyror, hannen blir 12 mm – honan blir 18 mm, dessa kallas även för Sveriges Termiter. Man brukar säga att om man ser två av dessa i eller kring sin bostad bör man ta varning. Hästmyran trivs i rötskadad ved och återfinns därför företrädesvis i rötskadade gamla barrträd, t.ex. gran, den kan även angripa lövträd. Runt omkring själva bostaden bildas mindre s.k. ”satellitboende” i dessa, som också kan återfinnas inne i byggnader, där Hästmyran kan göra stor skada, kan det finnas många individer eller s.k. ”inneboende”.

 

Rötskadat virke underlättar ”bostadsbyggandet” och rötsvampen kan även utgöra en del av födan, som i huvudsak består av insekter och växtsafter och det söta sekreten, som bladlössen avsöndrar. Hästmyran ”äter” inte veden, och får därför den inte i sig, utan ”skär” bort veden och transporterar bort den långt från ”bostaden. Detta gör att Hästmyran är något svårare att bekämpa. Dock finns det möjligheter att lyckas och då i synnerhet om den byggt i trä som har en svampskada. Därför att svampen även kan fungera som en del av Hästmyrans föda och därigenom bör drottningen bli matad och boet därmed lättare kunna slås ut.