Svenska English German
Imprec Målartvätt Inne

Mer info inom kort...
Spädes 1:4

Tar effektivt bort smuts, fett på målade ytor inomhus.

Imprec Målartvätt Inne är en alkalisk lösning och matterar ytan för ökad vidhäftning av färg.
Behöver ej eftersköljas.