Svenska English German
Imprec Fasadtvätt


Imprec Fasadtvätt är speciellt framtagen till att avlägsna mikrobiell

påväxt på ytor som blivit angripna av ex. alg, mögel, och lav.

Ytor som kan behandlas är ex. fasader, staket, trädgårdsmöbler och

liknande. Imprec Fasadtvätt spädes beroende på hur kraftig påväxt som

finns på det material som skall behandlas. Lämpligt är 1:2 vid kraftig

påväxt och vid lättare påväxt 1:5.

Användning

Påför vätskan på ytor som skall behandlas med svamp, borste, roller eller

ev. lågtrycksspruta. Men inte för stora ytor åt gången.

Skrubba ytan med något lämpligt och därefter sköljs ytorna med vatten.

Denna behandling kan upprepas med intervaller om ca. 2-3 år vilket får

ex. målade ytor att bibehålla lystern i färgen och förhindrar också

effektivt en nyetablering av alger och mögel.