Svenska English German
Imprec AltantvättImprec Altantvätt är speciellt framtagen för rengöring av trallgolv och trädäck där

ytor har blivit nedsmutsade av nedfall och angripna av alger. Terrasstvätt används på

tryckimpregnerat virke utomhus före en eventuell oljebehandling av ytan.

Altaner och dylikt är ständigt exponerade för starkt solljus och för nedfall vilket gör

att de kräver ett årligt underhåll av rengöring och inoljning, detta för att man skall

bibehålla träets yta och förhindra sprickbildning.

Användning

Produkten spädes 1: 5 vid normal nedsmutsning.

Påför Imprec Altantvätt på en ca 2-3 m2 åt gången och låt ytan vara uppfuktad

Låt verka någon minut för att lösa upp smuts och liknande, lskrubba sedan ytan med en borste eller

liknande. Skölj därefter av ytan med vatten. Vid kraftig nedsmutsning kan ytterligare

upprepning behövas. Arbeta på ytor som hela tiden är rikligt fuktiga under

arbetsmomentet. Skydda växter och dylikt mot missfärgning från produkten.