Svenska English German
Imprec Alg & MögeltvättImprec Alg- & mögeltvätt är speciellt framtagen till att avlägsna mikrobiell påväxt på

ytor som blivit angripna av ex. alg, mögel. Ytor som kan behandlas är

t.ex. fasader, staket, trädgårdsmöbler och liknande.

Imprec Alg- & mögeltvätt spädes beroende på hur kraftig påväxt som finns på det material

som skall behandlas. Lämpligt är 1:2 vid kraftig påväxt och vid lättare påväxt 1:5.

Användning

Påför vätskan på ytor som skall behandlas med svamp, borste, roller eller ev. lågtrycksspruta.

Men inte för stora ytor åt gången.

Skrubba ytan med något lämpligt och därefter sköljs ytorna med vatten.

Denna behandling kan upprepas med intervaller om ca. 2-3 år vilket exempelvis får

målade ytor att bibehålla lystern i färgen. Nyetablering av alger och mögel förhindras

också effektivt.