English Engelska Tyska
Halamid® desinfektionDesinficering för djurstallar med

svin, nötkreatur, fjäderfä och pälsdjur.

Halamid® används också för vattenrening i ledningssytem och vattentorn.
 

I miljöer där smuts, bakterier, virus, svamp och parasiter

skapar grogrund för smittsamma sjukdomar är

Halamid® extremt effektiv. Halamid® har ett effektspektrum

mot bakterier, bl.a. salmonella, mul, juver-,

klövsjukdomar samt virus.

• Desinficera med Halamid® i stallar för kreatur, svin,

fjäderfä och pälsdjur.

• Doppdesinficera stövlar, verktyg, och instrument

med Halamid®.

 

Förberedelser:

Noggrann rengöring är ett obligatoriskt första steg innan desinficering

med Halamid® kan ske. Rengör alla ytor från smuts och

organiskt material med rengöringsmedel och skölj av grundligt

med vatten.

 

Användning:

Halamid® appliceras med lågtrycksspruta eller genom dimning/

nebulisering. Spruta ytorna rikligt med Halamid®. Ett kilo blandas i minst 60 liter rent vatten, hellst jummet. Nedan följder exempel på vad som kan behandlas:

 

 

Djurstallar:

- Golv och väggar - Burar - Ventilation

- Fordon / hjul - Gödselgångar - Fodervagnar

- Tak - Fodertråg - Foderrum

 

Veterinär och kennel:

- Golv och väggar - Tak - Burar

 

Doppdesinficering:

- Stövlar - Verktyg - Instrument

- Redskap - Utrustning

Innehåll:

pH-värde: 8, p-toluensulfonkloramid, trihydrat, natriumsalt, aktivt

klor.

 

Hållbarhet och förvaring:
Halamid® förvars väl tillsluten i originalförpackningen oåtkomlig

för barn. Förvara ej Halamid® med livsmedel.

Hållbar i 2 år från förpackningens datummärkning.

 

Skyddsutrustning:

 Vid alla typer av behandling skall lämpliga skyddskläder, skyddshandskar,

skyddsmask och skyddsglasögon användas.

 

Godkännanden:

 Halamid® har godkänts efter genomgångna tester och kontroller

hos bland annat SVA - Statens veterinärmedicinska anstalt.

Halamid i sjukhusmiljö och Pooler m.m.

Halamid in Aqakultur

 
Säkerhetsdatablad Svensk version

Applikationer Engelsk version