Svenska English German
Glykol BS658:1992


 

Egenskaper
Uppfyller kraven enligt BS6580: 1992.
Kylarglykolen är baserad på monoetylenglykol utan nitrater, aminer och fosfater. Den innehåller nödvändiga korrosionsinhibitorer för skydd av alla metaller inklusive aluminium.
Den uppfyller de flesta motorfabrikanters krav.


Fryspunkt

50% Glykol = -36°c
40% Glykol =-24°c
33% Glykol =-17°c
25% Glykol =-14°c