Engelska Engelska Tyska
Boskapsskötsel


Vid intensiv djurproduktion ökar tätheten av djur och risken

för sjukdomar ökar. Byggnader, utrustning och fordon som

inte är ordentligt rengjorda och desinficerade står ofta för

överföring av patogena mikroorganismer.

Halamid ® är extremt effektivt mot sjukdomsalstrande bakterier

och virus i samband med boskapsskötsel. Det bekräftas

av tester gjorda på laboratorier och i fältförsök.

Med Halamid ® har du en heltäckande desinficering för

gården, djur-stallar, utrustning, fordon och fotbad mm.

Lantbrukare använder det framgångsrikt med besprutning,

nebulisation eller (termo) dimma. Används även inom

mjölkproduktion.

 


Läs mer här