Svenska English German
Benac 50


Benac 50 skyddar ytan, medlet är en ytligt verkande fungicid mot tillväxt av bakterier, mögel, blånad, alger och lavar. Benac 50 är formulerad för att ge hög biologisk effekt med ett brett spektrum.

 

Benac 50 består av ett koncentrat av en kvartär ammoniumförening som är mycket aktiv mot ytväxande mikroorganismer. Den verksamma beståndsdelen är n-alkylbensyldimetylammonium-klorid.

 

Benac 50 används mot bakterier, mögel, alger och lavar på trä, sten, betong och murverk.

 

Benac 50 användas vid sprutning eller pensling av redan angripna ytor.

 

Benac 50 spädes i vatten till önskvärd koncentration enligt blandningstabell. Rekommenderad dosering är en vattenlösning på 2-4% vid doppning och 5-10% vid sanering. Generellt sett räcker 1 liter utspädd Benac 50 till cirka 5-7 m2 behandlingsyta.

 

Benac 50 som sprutas med lågtrycksspruta kräver att helmask används och att kringliggande ytor och bohag skyddas med skyddsplast. Vid alla typer av behandling skall lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon användas.

 

Benac 50 avlägsnas från verktyg, handskar och kläder med hjälp av tvål och vatten. Icke sugande ytor, som t ex kakel eller målade ytor sköljs rena med vatten. Ett detaljerat säkerhetsblad för Benac 50 ger fullständig information om risk- och skyddsfraser, avfallshantering etc.